Η εταιρική ταυτότητα είναι μια ολοκληρωμένη λύση για την δομημένη εικόνα κάθε νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης. Περιλαμβάνει την δημιουργία λογότυπου (εμπορικού σήματος της επιχείρησης) και της εταιρικής παλέτας, επαγγελματικά έντυπα όπως οι επαγγελματικές σας κάρτες, επιστολόχαρτα, φακέλους και η εκτύπωση αυτών, τον σχεδιασμό της επιγραφής ή ακόμα και τον σχεδιασμό και την εκτύπωση των διαφημιστικών μέσων. Επίσης περιλαμβάνει την κατασκευή ιστοσελίδας για την ψηφιακή προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο